اسپلیت دایکین

سیستم های تهویه هوای اسپلیت دایکین با کارکرد عالی، مصرف انرژی مناسب و نصب راحت و آسان، برای هرنوع سلیقه متناسب با تمامی فضای داخلی و انواع کاربری مسکونی و اداری .

یک محصول گران جایش را به فناوری دایکین با قیمتی کمتر و تاثیرات محیطی بهتر می دهد.

کنترل فردی

هر واحد و یا یونیت داخلی می تواند به طور مستقل به گونه ای تنظیم شود که هوای مناسب را فقط به اتاق هایی که مورد نیاز است برساند.

صرفه جویی در هزینه و انرژی

تکنولوژی های اینورترهای پیشرفته و پمپ های گرما تاثیرات بهتر و ذخیره انرژی با هزینه کمتر را دارند.

نصب راحت و آسان

تهویه های هوای مولتی اسپلیت و تک اسپلیت دایکین به راحتی در جایی که فضا محدود است در هر مکانی به آسانی نصب می شوند.

تنوع بسیار زیاد محصول

مدل های متنوع و گوناگون اجازه می دهد که متناسب با استایل و اندازه داخلی مکان دستگاه خود را انتخاب کنید.

کنترل فردی

هر واحد و یا یونیت داخلی می تواند به طور مستقل به گونه ای تنظیم شود که هوای مناسب را فقط به اتاق هایی که مورد نیاز است برساند.

صرفه جویی در هزینه و انرژی

تکنولوژی های اینورترهای پیشرفته و پمپ های گرما تاثیرات بهتر و ذخیره انرژی با هزینه کمتر را دارند.

نصب راحت و آسان

تهویه های هوای مولتی اسپلیت و تک اسپلیت دایکین به راحتی در جایی که فضا محدود است در هر مکانی به آسانی نصب می شوند.

تنوع بسیار زیاد محصول

مدل های متنوع و گوناگون اجازه می دهد که متناسب با استایل و اندازه داخلی مکان دستگاه خود را انتخاب کنید.

اسپلیت دایکین

اسپلیت جهان تهویه البرز

Daikin’s split

FTXJ-LW

اسپلیت جهان تهویه البرز

Daikin’s split

FTXG-LS

اسپلیت جهان تهویه البرز

Daikin’s split

FTX20-35J3

اسپلیت جهان تهویه البرز

Daikin’s split

ATXS20-25K

اسپلیت جهان تهویه البرز

Daikin’s split

FTX20-35K

اسپلیت جهان تهویه البرز

Daikin’s split

FTXM-k

  • اسپلست دایکین
  • اسپلیت
  • اسپلیت
  • اسپلیت
  • اسپلیت جهان تهویه البرز
  • اسپلیت دایکین