مقالات

چیلر آب خنک ( دو کمپرسور )

چیلر اسکرو ھوا خنک ( آب و ھوای معتدل)

/
داراى عيب ياب اتوماتيك قابليت كنترل راهبرى از راه دور قابليت كنت…
چیلر ماژولار (Air cooled scroll chiller 25~250kW)

چیلر

/
شارژ مبرد كمتر با استفاده از اواپراتور و كندانسور بهينه تر مجهز به …